USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Pristup, kao i korišćenje ovog našeg sajta (u daljem tekstu: TEXTER) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem TEXTERA, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da isti napustite.

Vlasništvo sadržaja

TEXTER i svi tekstovi, logotipi, grafike, slike i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo TEXTER-a, ili su na TEXTER postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. TEXTER će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Vaša upotreba TEXTERA

Sadržaj TEXTERA može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na TEXTERu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, TEXTER se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, TEXTER ne garantuje da će sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je TEXTER kompatibilan sa Vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

TEXTER koristite na sopstveni rizik. TEXTER nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem TEXTERA ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

TEXTER može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije TEXTER. TEXTER ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. TEXTER ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti TEXTER-a.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa TEXTER-a (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju TEXTER-u, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa TEXTER-a, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

TEXTER može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Politika privatnosti

TEXTER čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: TEXTER) i štiti lične podatke posetilaca TEXTER-a. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj TEXTER bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca TEXTER-a. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta TEXTER-u, prosečno vreme provedeno na TEXTER-u, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili učestalost posećivanja našeg sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na AWS serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi Internet Sajtovi

Naš sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Facebook-a. Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.